Spara energi med en termografering av din fastighet!

Termografering

Har du problem med kallras i ditt hus eller din fastighet?
Vill du spara energi och få ett bättre klimat inomhus?

Låt oss göra en termografering för att identifiera problem som ofta är svårt att upptäcka
med blotta ögat. Med hjälp av en termografering kan vi lokalisera bristande isolation och
otätheter som orsakar energiläckage, kallras, fuktskador och obehaglig miljö.

Upptäck problemet i tid!
De vanligaste problemen som leder till energiförluster är just otätheter av olika slag.
Att termografera byggnader har blivit allt mer vanligt förekommande, kanske mest för att
rätt utrustning och rätt kompetens finns tillgänglig i större utsträckning än tidigare. Det viktigaste
är att upptäcka problemet i tid. Tänk på möjligheterna med termografering när du är på väg att
köpa hus, eller gör det regelbundet för att förebygga mögelskador, problem med fukt eller
andra stora problem med huskroppen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om termografering och vad vi kan göra för dig!